Kommenteeri

STATISTIKA: ajakirja Vegan loeb üle 60 tuhande Eesti inimese

Igal aastal viib Eesti Meediaettevõtete Liit läbi meediauuringu ELU (Eesti Lugeja Uuring), milles uuritakse liitunud väljaannete lugejaskonda. Meedialiidu 2020. aasta statistika kohaselt saab öelda, et Eestis on huvi veganluse vastu suur.

Statistikaameti andmetel elab Eestis (vanuserühmas 15+) 1,1 miljonit inimest. Meedialiidu uuringu andmeil loeb sellest 5,59% ehk 62 tuhat inimest ajakirja Vegan (paberväljaanne + veebiajakiri). See tähendab proosaliselt, et ajakirja loeb iga 20-nes üle 15aastane inimene.

Pea pool Eesti elanikkonnast elab Harjumaal, ca 10% Tartumaal ja ca 10% Ida-Virumaal. Sarnaselt jagunevad ka ajakirja lugejad. Ajakirja Vegan loetakse kõige rohkem Tallinnas (55%) ja järgmise tulemusena Tartumaal (14%). Lugejate peamiseks suhtluskeeleks on eesti keel ning enamus lugejaskonnast on naised (76%). Üle 50% lugejatest omab keskharidust ja pea 40% kõrgharidust ehk ca 90 % lugejatest on keskmise või kõrgema haridusega.

Enamuse ehk 71% kogu ajakirja lugejaskonnast moodustavad 15-39 aastased, keda on 36 tuhat. Kusjuures vanusegrupis 15-24 on ajakiri Vegan kõigi 67 uuringus osalenud väljaande (ajalehed ja ajakirjad kokku) arvestuses seitsme enim loetud väljaande hulgas, millest võib järeldada, et ajakiri Vegan on kõige populaarsem just noorte seas. Vanusegrupis 25-39 platseerub ajakiri Vegan 21. kohale.

Samuti selgub lugejauuringust, et 28% ajakirja lugejatest teenib 400-799 eurot ja 54% 800-1600 eurot ühe leibkonnaliikme kohta kuus. Taustaks on hea ka lisada, et Statistikaameti värskemate andmete järgi (2018) on ühe leibkonnaliikme keskmine netosissetulek kuus 752,5 eurot. Kusjuures lasteta leibkonnal oli see 822 eurot, lastega leibkonnal 677 eurot ja üksikvanemal 571 eurot. Lihtsustatult öeldes on kolmandik ajakirja lugejaist keskmise sissetulekuga ja pooled keskmisest kõrgema sissetulekuga.

Uuringu tellis Eesti Meediaettevõtete Liit ning selle viis läbi Faktum & Ariko (RAIT Group). Küsitlusperioodiks oli 12. märts kuni 1. mai. Kokku küsitleti 3012 inimest vanusevahemikus 15+. Valim juhiti esinduslikuks soo, vanuse, peamise suhtluskeele ja elukoha tunnustes.

Ajakiri Vegan on meedialiidu liige alates 2020. aasta jaanuarist. Vegan on ilmunud aastast 2016 ning on Eesti esimene veganelustiilile pühendunud ajakiri.

Artikkel ilmus 2020. aastal.

Lisa kommentaar

Email again: