Tallinna Teeninduskoolis saab õppida vegankokaks

Kuvatõmmis.

Tallinna Teeninduskool on Tallinnas Lasnamäe linnaosas tegutsev kutseõppeasutus, kus õpetatakse kokandust, toiduainetöötlust, hotelliteenindust ja kaubandust. Veidi aega tagasi rääkisime, et kool võttis valikainete hulka õppeaine, mis selgitas konkreetselt vaid veganlust. Tänaseks on asjad jõudnud juba ka nii kaugele, et kutseõppe jätkuõppena saab spetsialiseeruda eraldi erialal vegankokaks.

Vegankokaks saavad Tallinna Teeninduskooli uuel õppeaastal esialgu õppida jätkuõppena need, kel juba kokapaberid taskus või omavad piisavat kompetentsi. Nii saavad taimetoiduhuvilised spetsialiseeruda just vegantoidu valmistamisele.

Vegankokk Tallinna Teeninduskoolis

Vegankokk valmistab ja serveerib vegantoite. Oma töös rakendab kutseala põhimõtteid, teooriaid ja tehnoloogiaid loovalt nii tavalistes kui ka uudsetes töösituatsioonides. Ta täidab iseseisvalt keerukaid ja mitmekesiseid, loovaid ja uudseid lahendusi eeldavaid etteantud raamidest väljuvaid tööülesandeid. Õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt, hindab oma õppimist, määrab kindlaks koolitusvajaduse enese täiendamiseks ning õpingute jätkamiseks. Oma töös järgib kokk tööohutus-, keskkonnaohutus- ja hügieeninõudeid ning tuleb toime ohuolukordades.

Oskab üksikasjalikult põhjendada oma seisukohti ja väljendab neid ka endale uudsetes situatsioonides ning edastab oma mõtteid ja kavatsusi selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui kirjalikult ja digilahendusi kasutades. Lisaks korraldab enda tööd ratsionaalselt, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonnatööd ja juhendab kaastöötajaid muutuvates olukordades.

Õpitakse vegan pearoogade tehnoloogiat, vegan eelroogade ja suupistete tehnoloogiat, vegan magustoitude tehnoloogiat, veganküpsetiste- ja kondiitrtoodete tehnoloogiat, toitumisõpetust, kaupade käitlemist ja kalkulatsiooni. Õppetöös kasutatakse ka e-õpet.

Praktika koosneb erinevate vegantoorainest eel- ja pearoogade,suupistete ja magustoitude ning nende juurde sobivate lisandite ja kastmete valmistamisest, serveerimisest. Praktikat on võimalik sooritada väljapool Eestit  Erasmus+ õpirände raames. Praktikal tehtud töödest koostatakse portfoolio.Lõpetamiseks tuleb sooritada kooli lõpueksam. Vegankoka õppe lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnetelehega.

  • Õppeliik: kutseõppe jätkuõpe
  • Õppevorm: koolipõhine õpe
  • Nõuded alustamiseks: keskharidus ja 4. kvalifikatsioonitaseme kokakutse või vastavate
    kompetentside olemasolu
  • Õppekeel: eesti keel
  • Õppeaeg: 6 kuud

Vaata lähemalt SIIT.

JÄTA VASTUS

Palun sisesta kommentaar
Palun sisesta oma nimi