Ei tea, keda Euroopa Parlamenti valida? Vaata, kes toetavad loomade heaolu!

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus pöördub kõikide Eesti Euroopa Parlamendi kandidaatide poole ja pakub neile võimalust alla kirjutada lubadusele toetada Euroopa Parlamendis algatatud loomasõbralikke initsiatiive. 

Parlamendi kandidaadil on võimalik toetada nii üldist kui ka spetsiifilisi lubadusi. Näiteks antakse kandidaadile võimalus anda oma allkiri lubadusele edendada ja toetada poliitikate väljatöötamist, et luua paremad loomade heaolu standardid.

Kitsamalt puudutavad lubadused karusloomafarmide keelustamise toetamist liikmesriikides, elusloomade pikamaatranspordi vähendamist, lubadust edendada igasuguste puuride kasutuse kiiret lõpetamist põllumajandusloomade kasvatamisel, lõpetada foie gras’ tootmiseks kasutatavate partide ja hanede sundsöötmine, toetada uute reeglite juurutamist kalade heaolu tagamiseks, kehtestada ELi-ülene metsloomade tsirkuses kasutamise keeld jms. Kokku sisaldab lubadus 21 erinevat punkti.

Üle-euroopalise kampaania VoteforAnimals2019 on algatanud Brüsseli lobiorganisatsioon Eurogroup for Animals, mida Eestis esindab Loomus. Kampaania tarbeks on loodud eestikeelne lehekülg!Siiani on Loomusele laekunud 13 kandidaadi vastused.

Kampaania toetub värksetele Eurobaromeetri andmetele, mille põhjal usuvad 94% Euroopa kodanikest, et farmiloomade heaolu kaitsmine on oluline.

Järgnevalt on 22st punktist välja toodud 6 põletavamat lubadust, millele kandidaadid alla on kirjutanud:

1) Püüelda elusloomade transpordi miinimumini vähendamise poole, asendades elusloomade transpordi tapamajja liha ja rümpadega kauplemisega.

2) Edendada igasuguste puuride kasutuse kiiret lõpetamist põllumajandusloomade kasvatamisel ja pidamisel.

3) Toetada uute reeglite juurutamist kalade heaolu tagamiseks, eelkõige tapmisel ja transpordi ajal.

4) Kehtestada ELi-ülene metsloomade tsirkuses kasutamise keeld.

5) Toetada karusloomakasvatuse keelustamist liikmesriikides ja seista vastu algatustele, mis väljendaks ELi toetust karusnahatööstusele.

6) Edendada põhjaliku ja konkreetse ELi strateegia vastuvõtmist koos vahe-eesmärkidega loomade kasutamise lõpetamiseks teadustegevuses, katsetes ja hariduses.

Vaata loomade heaolu toetavate kandidaatide nimekirja SIIT.

JÄTA VASTUS

Palun sisesta kommentaar
Palun sisesta oma nimi