16 aastat kestnud uuring tõestab taas, et taimne toit aitab jääda terveks ja elada kauem

Photo by Matthias Zomer from Pexels

Teadusajakirjas JAMA Internal Medicine avaldati uurimus, mis tõestab taaskord, et kui tarbida rohkem taimset toitu, oled tervem. 

Rohkem kui 16 aastat kestnud uuring (1) jälgis Ühendriikides 400 000 inimese toitumisharjumusi ja tervist. Selgub, et mida rohkem taimset toitu ja vähem loomseid valke, seda suurem on tõenäosus, et ei haigestuta vanusega tihti kaasnevatesse elustiilihaigustesse.

Püstitatud uurimuse küsimus oli: kas seos toiduvalgu valiku ja eluea vahel on olemas? 16 vaatlusaasta jooksul ja pärast 78 000 surma selgus, et loomsete valkude eelistamisel on seos üldise suremuse ja kardiovaskulaarsetesse haigustesse haigestumisega. 

Veidi vähem kui pool valimisse kuuluvatest inimestest vanuses 50–71 tarbis igapäevaselt taimset valku, 60% aga loomset. 16 aastat analüüsiti haiguslugusid ning surmade põhjuseid. Tulemused näitasidki, et taimset valku tarbivate inimeste seas oli üldine suremus madalam, samuti oli nende seas madalam südame-veresoonkonna haigustesse suremus.

Samale arusaamale on jõutud ka varem. Eeldatakse, et 60-aastaste ja vanemate inimeste arv paisub 2050. aastaks 800 miljonilt kahele miljardile (2). Selline demograafiline muutus paneb tervishoiusüsteemi proovile. Vananedes suureneb risk haigestuda kroonilistesse haigustesse, nagu südame-veresoonkonna haigused, II tüüpi diabeet, dementsus ja vähk. Kõik sellised haigused vajavad ravi ja tähelepanu. Elustiili muutmine ning tervisliku toitumise omaksvõtmine on aga võimsad vahendid, mis võivad aidata vanusega seotud probleeme ja haigusi vältida ning eluiga pikendada. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul suurendab haigestumise tõenäosust (südame-veresoonkonna haigustesse, diabeeti) suitsetamine, füüsiline passiivsus ja põhiliselt loomne toitumine lausa 80% võrra. (3)


(1)  Association Between Plant and Animal Protein Intake and Overall and Cause-Specific Mortality. Jiaqi Huang; Linda M. Liao; Stephanie J. Weinstein. JAMA Intern Med. 2020

(2)  Maailma rahvastiku vananemine. ÜRO majandus- ja sotsiaalministeeriumi rahvastikuosakond. 2013

(3)  Preventing chronic diseases: a vital investment. Maailma Terviseorganisatsioon WHO. 2005

JÄTA VASTUS

Palun sisesta kommentaar
Palun sisesta oma nimi